Opdatering af integrationskomponenter fra Impax

Alle integrationskomponenterne er blevet opdateret. Udrulnning burde foregå 03.05.16. Særligt for iSite-integrationen er der sket væsentlige forbedringer jf. nedenfor.

  • Kraftigt forbedret håndtering for patienter med ikke-verificerede undersøgelser i iSite enterprise (integrationskomponenten crasher ikke længere ved skift af patient).
  • Forbedret håndtering af hvilket vindue der er i forgrunden (billeder burde ikke længere forsvinde om bag ved iSite-hovedvinduet).
  • Følgende funktioner er tilføjet: Slå integrations fra/til – SHIFT-F8. Vis patient manuelt (hvis iSite er lukket eller integrationen er slået fra) – F7. Skjul/vis iSite -. F8.

Læs videre “Opdatering af integrationskomponenter fra Impax”

Opdatering af integrationskomponenter fra Impax