Integration mellem IMPAX RIS og PACS

Der er lagt en ny knap ind i Impax-klienten, som med en patient i kontekst i billedområdet, åbner pågældende patient i Impax Scheduling.

Samme funktion er tilføjet til IMPAX Protocol således at disse to programmer nu kan åbne patienten i kontekst i Scheduling. Hvis Scheduling ikke er startet åbnes den automatisk med den aktuelle bruger og sidste tilknytning.

Læs videre “Integration mellem IMPAX RIS og PACS”

Integration mellem IMPAX RIS og PACS

Opdatering af integrationskomponenter fra Impax

Alle integrationskomponenterne er blevet opdateret. Udrulnning burde foregå 03.05.16. Særligt for iSite-integrationen er der sket væsentlige forbedringer jf. nedenfor.

  • Kraftigt forbedret håndtering for patienter med ikke-verificerede undersøgelser i iSite enterprise (integrationskomponenten crasher ikke længere ved skift af patient).
  • Forbedret håndtering af hvilket vindue der er i forgrunden (billeder burde ikke længere forsvinde om bag ved iSite-hovedvinduet).
  • Følgende funktioner er tilføjet: Slå integrations fra/til – SHIFT-F8. Vis patient manuelt (hvis iSite er lukket eller integrationen er slået fra) – F7. Skjul/vis iSite -. F8.

Læs videre “Opdatering af integrationskomponenter fra Impax”

Opdatering af integrationskomponenter fra Impax