Tilføjelse af manglende knapper til værktøjslinien i billedområdet

For flere brugere er nogle af knapperne i billedområdet (i værktøjslinien) forsvundet. De skal desværre lægges op pr. bruger. Nedenfor følger en kort vejledning til dette.

Åbn brugerindstillinger i billedområdet (F12). vælg fanebladet Værktøjslinie og området Wizards:Tilpas toolbar wizards 1

Træk og slip relevante knapper til værktøjslinien:

toolbar2 toolbar1

Tilføjelse af manglende knapper til værktøjslinien i billedområdet

Erstat henvist undersøgelse med en anden – f.eks. fra UL til CT

Hvis en patient er henvist til en forkert undersøgelse eller forkert modalitet, kan man erstatte den henviste undersøgelse med den rigtige. F.eks. bliver nogle patienter henvist til “UL-vejledt skift af nefrostomikateter”. Denne undersøgelse havner i visitationskassen til ultralyd. Hvis man erstatter undersøgelsen til “Gennemlysningsvejledt skift af nefrostomikateter” så flytter henvisningen over i visitationskassen for gennemlysning og bliver visiteret af de rigtige læger. Læs videre “Erstat henvist undersøgelse med en anden – f.eks. fra UL til CT”

Erstat henvist undersøgelse med en anden – f.eks. fra UL til CT

Få vist “Ekstra bemærkning” fra henvisning i PACS.

Når klinikeren udfylder en henvisning skal de udfylde “Indikation” men kan også vælge at skrive information i feltet “Yderligere bemærkning”. Sidstnævnte felt hedder i PACS “Ekstra bemærkning” og denne vises som standard ikke. Man kan tilføje dette felt til “Undersøgelseshighlights”- eller “ordre”-vinduerne, på følgende måde: Læs videre “Få vist “Ekstra bemærkning” fra henvisning i PACS.”

Få vist “Ekstra bemærkning” fra henvisning i PACS.

Integration mellem IMPAX RIS og PACS

Der er lagt en ny knap ind i Impax-klienten, som med en patient i kontekst i billedområdet, åbner pågældende patient i Impax Scheduling.

Samme funktion er tilføjet til IMPAX Protocol således at disse to programmer nu kan åbne patienten i kontekst i Scheduling. Hvis Scheduling ikke er startet åbnes den automatisk med den aktuelle bruger og sidste tilknytning.

Læs videre “Integration mellem IMPAX RIS og PACS”

Integration mellem IMPAX RIS og PACS

Opdatering af integrationskomponenter fra Impax

Alle integrationskomponenterne er blevet opdateret. Udrulnning burde foregå 03.05.16. Særligt for iSite-integrationen er der sket væsentlige forbedringer jf. nedenfor.

  • Kraftigt forbedret håndtering for patienter med ikke-verificerede undersøgelser i iSite enterprise (integrationskomponenten crasher ikke længere ved skift af patient).
  • Forbedret håndtering af hvilket vindue der er i forgrunden (billeder burde ikke længere forsvinde om bag ved iSite-hovedvinduet).
  • Følgende funktioner er tilføjet: Slå integrations fra/til – SHIFT-F8. Vis patient manuelt (hvis iSite er lukket eller integrationen er slået fra) – F7. Skjul/vis iSite -. F8.

Læs videre “Opdatering af integrationskomponenter fra Impax”

Opdatering af integrationskomponenter fra Impax

Automatisk visning af snapshot

Man kan oprette snapshot i  billedområdet ved at klikke på kameraikonet. Snapshots gemmer skærmopsætning, zoomfaktor og W/L-settings. Normalt vil undersøgelsen åbne med standard-hængningsprotokollen for den givne undersøgelse/modalitet. Man kan lave en wizard, som automatisk åbner næste snapshot, når man åbner en undersøgelse. Læs videre “Automatisk visning af snapshot”

Automatisk visning af snapshot