Få vist “Ekstra bemærkning” fra henvisning i PACS.

Når klinikeren udfylder en henvisning skal de udfylde “Indikation” men kan også vælge at skrive information i feltet “Yderligere bemærkning”. Sidstnævnte felt hedder i PACS “Ekstra bemærkning” og denne vises som standard ikke. Man kan tilføje dette felt til “Undersøgelseshighlights”- eller “ordre”-vinduerne, på følgende måde:

Højreklik på den øverste grå bjælke i “Undersøgelseshighlights” (- eller “ordre”-vinduerne) og vælg “Konfigurér”

03

Herefter ruller man ned i bjælken til højre til man kommer til feltet “Ekstra bemærkning” hvor man sætter kryds i “Vis” og “Fremhæv”. Herefter kommer feltet til syne i vinduet og man kan ændre rækkefølgen ved at trække i overskriftet, hvis dette ønskes. Når opsætningen er færdig trykkes “ok“.

01

I vinduet set nu både indikation og ekstra bemærkning, som i dette tilfælde indeholder de vigtigste informationer.

02

 

 

 

Få vist “Ekstra bemærkning” fra henvisning i PACS.