Integration mellem IMPAX RIS og PACS

Der er lagt en ny knap ind i Impax-klienten, som med en patient i kontekst i billedområdet, åbner pågældende patient i Impax Scheduling.

Samme funktion er tilføjet til IMPAX Protocol således at disse to programmer nu kan åbne patienten i kontekst i Scheduling. Hvis Scheduling ikke er startet åbnes den automatisk med den aktuelle bruger og sidste tilknytning.

Denne integration virker også med Qdoc, men linket er ikke lagt ind på system-niveau endnu, men bliver det forhåbentligt snarest. Dette gøres pr. afdeling af de respektive systemadministratorer.

Ovenstående forudsætter, at integrationskomponenterne er installeret fra Software-shoppen (pr. arbejdsstation). Søg efter “integrationskomponenter”.

Der findes allerede integration mellem Scheduling og Qdoc samt mellem PACS-klienten og QDoc og mellem IMPAX Protokol og PACS.

PV_integration_componentsI IMPAX Protokol vil ikonerne øverst til højre se nogenlunde sådan her ud (for Herlev og Gentofte):
For de øvrige hospitaler vil man formentligt se et gult spørgsmålstegn som på billedet til venstre. Når man har hentet integrationskomponenterne i Softwareshoppen, skulle Scheduling-ikonet gerne dukke op i stedet for (efter genstart af IMPAX protokol).

I PACS-klienten er der for alle hospitaler tilføjet et ikon til værktøjsbjælken i toppen af billedområdet til højre. Opsætningen varierer lidt fra hospital til hospital, men nedenstående billede viser nogenlunde hvordan det ser ud:

Impax_client_toolbar

I lighed med ovenstående beskrivelse for IMPAX protokol, skal integrationskomponenterne installeres førend ikonet vises (og linket virker).

Nedenfor følger en kort oversigt over sammenhængen mellem IMPAX RIS og PACS:

fra IMPAX PACS-klienten:

Fra PACS-klienten har man adgang til Impax Scheduling via ikonet ovenfor i værktøjsbjælken. Det er også muligt at åbne IMPAX protokol og QDoc (enten aktuel ordre eller aktuel patient) via ikonerne i tekstområdet:

RIS_link_Impax

fra IMPAX protokol:

Fra IMPAX protokol har man adgang til Scheduling jvf. ovenfor samt til QDoc for den aktuelle patient (hvis QDoc åbner uden den aktuelle patient, skal man hø. klikke på ikonet i IMPAX protokol, vælge … Rediger standardindstilling, sådan at … med aktiv patient er valgtPVtilPacs).

Det er muligt at åbne en tidligere undersøgelse i PACS direkte fra IMPAX protokol ved at hø. klikke på en af de tidligere undersøgelser og vælge Vis undersøgelser. Desværre er linket mellem billeder og RIS-oplysninger ikke “opdateret” for en række migrerede undersøgelser, og selvom der eksisterer billeder i PACS, kan man risikere at der fremkommer en advarsel om at der ikke findes billeder (og DET er irriterende).

Man kan vise kolonnen Billede tilgængeligt, som angiver hvilke undersøgelser RIS er vidende om at der eksisterer billeder for, men som ovenfor anført, er dette ikke retvisende (men man slipper i det mindste for at prøve sig frem…).

Fra QDoc:

Fra QDoQdocTilPacsc vil der komme et link til Scheduling snarest jvf. ovenfor. Det er også muligt at åbne tidligere billeder i PACS. Hø. klik på en undersøgelse i arbejdslisten og vælg PACS. I modsætning til i IMPAX Protokol har man mulighed for dels at vælge Vis undersøgelse, men det er også muligt at vælge Patienthistorik, hvilket åbner alle patientens tidligere undersøgelser, hvilket er handy hvis undersøgelsen ikke er udført endnu.

Vær opmærksom på, at man i arbejdslisten kun ser undersøgelser QDocPatientViewer(selvom man vælger en aktuel patient), som hører til ens egen afdeling. For at se alle regionale undersøgelser skal man vælge patienthistorik (ALT-3).

Fra Scheduling:

Er det muligt at åbne den aktuelle patient i QDoc ved at vælge QDoc i “stjerne-menuen”

SchTilQDocDermed burde alle de (ret forskelligartede) dele af Impax RIS (Scheduling, QDoc og IMPAX Protokol) og Impax PACS-klienten være (stort set)  kontekstintegrerede, hvilket forhåbentlig bidrager en anelse til at skabe en del af det overblik som for indeværende mangler i systemet.

Integration mellem IMPAX RIS og PACS