Skjul/Vis filtre i Impax Protocol og andre tips

Der er mulighed for visse tilpasninger i IMPAX protokol. Antallet af filtre som vises kan man som bruger selv vælge og det samme gælder i nogen grad hvilke kolonner der vises, placeringen og størrelse af IMPAX protokol hovedvinduet samt indhold i informationsvinduerne.

Vise/skjule filtre

For at skjule og vise filtre i IMPAX protokol kan man højre-klikke på filtrene til ve. i hovedvinduet. Vælg vis/skjul filtre og fjern hakket udfor de filtre som du ikke ønsker at se (desværre ét filter ad gangen) eller vælg skjul alle filtre og tilvælg de ønskede filtre. Husk at højre-klikke til slut og vælg Gem skjulte filtre … For Bruger.

 

Gem positioPV save pos and sizen og størrelse for IMPAX Protokol

Hvis man ønsker at gemme opstartstørrelse og placeringen af IMPAX Protokol for den aktuelle bruger eller den pågældende arbejdsstation kan man højre-klikke i titel-bjælken og vælge Gem henholdsvis placering og størrelse.

Vis billeder i PACS fra IMPAX protokolPV impax images

Det er muligt at vise tidligere undersøgelser i PACS for den aktuelle patient ved at hø. klikke på den ønskede undersøgelse og vælge Vis undersøgelser. Problemet er at nogle af de migrerede undersøgelser ikke opfattes som havende billeder (selvom de findes i PACS) fra IMPAX RIS (hvortil IMPAX protokol hører). Efterhånden som flere us. udføres i det nye RIS/PACS burde problemet blive mindre, men lige nu er det bare irriterende.

Det er muligt at tilføje en kolonne, som viser om RIS har opfattet, at der findes tidligere billeder på patienten for en given undersøgelse (se billede).

Planlæggers prioritet i IMPAX ProtokolPV exams

Det er muligt at se planlægger prioritet mht. ønsket tidspunkt for undersøgelsen i IMPAX Protokol ved at kigge i dato-kolonnen for us., som afventer protokollering.

Ændre protokoltekst eller tilføje protokolbemærkning?

Når man har valgt en protokol, kan man i fanebladet protokoltekst se … protokolteksten. Denne tekst er redigerbar. Det er også muligt at tilføje en protokolbemærkning. Det er væsentligt nemmere for radiograferne/bioanalytikerne at se at protokolteksten er ændret, i forhold til at se en protokolbemærkning (i QDoc), og det er også muligt (pr. afdeling eller pr. arbejdsstation) automatisk at åbne en ændret protokoltekst med parameteren: PROCEDUREPROTOCOL.WORKLISTAUTODISPLAYDIALOG

For bookingpersonalet i IMPAX Scheduling er begge oplysninger rimeligt tilgængelige.

Jeg synes det er mest hensigtsmæssigt, at man anvender protokolbemærkningen til beskeder i forbindelse med bookingen (eg. tid som ønsket, specifikke datoer, særlige forhold etc.) og ændrer direkte i protokolteksten når det handler om undersøgelsesteknik. Hvis man sætter sine undersøgelsesprotokoller fornuftigt op, tænker jeg, at man kan minimere behovet for at ændre (ofte) i protkolteksten.

Planlagte ændringer i IMPAX Protokol 6.2

Næste version af IMPAX Protokol indeholder et par væsentlige ændringer. For det første får CT og MR kontrolskemaerne deres eget faneblad til hø. i protokolleringsvinduet. Derudover bliver det muligt at sortere korrekt efter dato (i den nuværende version opfattes datoen som en tekststreng, hvilket giver anledning til yderst uhensigtsmæssig opførsel for sorteringen). Der er endeligt enkelte stabilitetsrelaterede opdateringer samt genvejstaster til protokolleringsknapperne og de hyppigst anvendte protokoller bliver pr. udførende afdeling (i modsætning til i dag hvor de er regionale).

Skjul/Vis filtre i Impax Protocol og andre tips